egzamin


egzamin
1. Zdać egzamin «sprawdzić się»: (...) specjalnie przygotowane na podróż kaukaską nowe auto BMW już w drodze powrotnej, w Warszawie, wysiadło całkowicie. Zdało egzamin w tej ciężkiej wyprawie, ale poszło na szmelc. K. Moczarski, Rozmowy.
2. Zdać życiowy egzamin «sprawdzić się w życiu»: Ci, co łatwo zapominają, lżej zdają egzamin życiowy. S. J. Lec, Myśli.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • egzamin — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. egzaminnie {{/stl 8}}{{stl 7}} przewidziane odnośnymi przepisami (programem nauczania, ustawą, regulaminem, statutem itp.) sprawdzenie wiadomości z danej dziedziny lub umiejętności fachowych, niezbędnych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • egzamin — m IV, D. u, Ms. egzaminnie; lm M. y «sprawdzenie przez osoby kompetentne czyichś wiadomości naukowych lub fachowych przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pewnego etapu nauki» Egzamin dyplomowy, magisterski, doktorski. Egzamin konkursowy, ustny,… …   Słownik języka polskiego

  • egzamin dojrzałości — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} egzamin, zdawany w 18. lub 19. roku życia, wieńczący edukację na średnim szczeblu nauczania, matura : {{/stl 7}}{{stl 10}}W tym roku przystępuję do egzaminu dojrzałości. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdawać – zdać egzamin — {{/stl 13}}{{stl 7}} sprawdzać się, okazywać się odpowiednim : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nowe filtry zdały egzamin, znacznie redukując emisję zanieczyszczeń. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • poprawka — Egzamin poprawkowy Eng. A repeat examination …   Słownik Polskiego slangu

  • zdać — sobie sprawę z czegoś «uprzytomnić, uświadomić sobie coś»: Rozsądni ekonomiści zdają sobie sprawę z faktu, że pole manewru w polityce gospodarczej Polski jest bardzo wąskie. Polityka 25/2000. Zarówno sąd, jak i prokurator pytali, czy nie zdawał… …   Słownik frazeologiczny

  • zdawać — Zdać sobie sprawę z czegoś «uprzytomnić, uświadomić sobie coś»: Rozsądni ekonomiści zdają sobie sprawę z faktu, że pole manewru w polityce gospodarczej Polski jest bardzo wąskie. Polityka 25/2000. Zarówno sąd, jak i prokurator pytali, czy nie… …   Słownik frazeologiczny

  • matura — ż IV, CMs. maturaurze; lm D. maturaur 1. «egzamin z zakresu szkoły średniej; egzamin dojrzałości» Zostać dopuszczonym do matury. Zdać maturę. 2. «świadectwo ukończenia szkoły średniej upoważniające do starania się o przyjęcie na wyższą uczelnię;… …   Słownik języka polskiego

  • Matura — High school pupils in Szczecin, Poland, waiting to write a matura exam in 2005 Matura or a similar term (matur, maturita, maturità, Maturität, матура) is the common name for the high school leaving exam or maturity exam in various countries,… …   Wikipedia

  • Matura — Maturité (certificat) Pour les articles homonymes, voir Maturité (homonymie). Dans le domaine de l enseignement scolaire, la maturité est un certificat attribué à la fin des études secondaires dans certains pays francophones (Belgique, Suisse),… …   Wikipédia en Français